Gdynia, ul. Boisko 6

Adres Nutkolandii

693 073 505

Numer kontaktowy

Pon - pt 6:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Przedszkole artystyczne

Zajęcia Wokalno - Artystyczne

Zespoły wokalno-artystyczne są podzielone na trzy grupy zaawansowania, dostosowane do umiejętności i możliwości dzieci.

Celem zajęć jest: kształtowanie harmonii i motoryki ruchów, umiejętności rytmicznego poruszania się do muzyki, praca nad emisją głosu, podporządkowanie się pewnym nakazom w zespołowym śpiewie, współpraca w grupie i w parze, poprawa orientacji ruchowo-przestrzennej, improwizacja ruchowo rytmiczna, ćwiczenie wrażliwości słuchowej, kształcenie wrażliwości estetycznej dziecka na muzykę i jej rytm, ćwiczenia z mikrofonem, udział w konkursach i przeglądach oraz występy publiczne.

Wychodząc poza ramy podstawy programowej obowiązującej w przedszkolu,

Proponujemy dodatkowe nieodpłatne zajęcia:

Rytmika

Zabawy logopedyczne

Warsztaty plastyczne

Mały ekolog

Baśniowe rozważania

Ciekawe spotkania

Zabawa z j.angielskim

Muzykoterapia

Odpłatność miesięczna (ryczałt) dla dzieci nieuczęszczających do Przedszkola

Zajęcia raz w tygodniu

100 zł Miesięcznie
  • za 1 raz w tygodniu (1 x 45 min)