Gdynia, ul. Boisko 6

Adres Nutkolandii

693 073 505

Numer kontaktowy

Pon - pt 6:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Przedszkole artystyczne

Warsztaty Plastyczne

Warsztaty plastyczne mają na celu umożliwienia dziecku : wyrażanie własnych odczuć w formie plastycznej , rozwijanie percepcji, wyobraźni i twórczego myślenia, zapoznanie z podstawowymi terminami i pojęciami plastycznymi, wprowadzenie w podstawowe zagadnienia z rysunku i malarstwa.

Proponowane techniki plastyczne to:

– malowanie farbami plakatowymi, akwarelami, „mokre w mokrym”, malowanie pastą do zębów,
– wydzieranie i wycinanie,
– kompozycje z różnych materiałów;
– frottage;
– collage:
– modelowanie z plasteliny, masy solnej, papierowej,
– rysowanie ołówkiem, kredkami świecowymi, ołówkowymi, mazakami, patykiem, piórkiem, świecą, węglem, kredą.
(zajęcia 45 min.)

Wychodząc poza ramy podstawy programowej obowiązującej w przedszkolu,

Proponujemy dodatkowe nieodpłatne zajęcia:

Rytmika

Zabawy logopedyczne

Warsztaty plastyczne

Mały ekolog

Baśniowe rozważania

Ciekawe spotkania

Zabawa z j.angielskim

Muzykoterapia

Odpłatność miesięczna (ryczałt) dla dzieci nieuczęszczających do przedszkola

Warsztaty Plastyczne

95 zł Miesięcznie
  • za 1 raz w tygodniu (1 x 60 min)