Gdynia, ul. Boisko 6

Adres Nutkolandii

693 073 505

Numer kontaktowy

Pon - pt 6:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Przedszkole artystyczne

Rytmika

RYTMIKA –zbiorowe zajęcia umuzykalniające wywierają korzystny wpływ na dzieci nieśmiałe i nie mające wiary we własne siły. Zajęcia zorientowane są na twórczy rozwój dziecka w oparciu o kontakt z muzyką i ukierunkowaną zabawę. Dostosowane do wieku dzieci, pozwalają na wspólne odkrywanie reguł współpracy w grupie i wpływają na umiejętność wyrażania siebie.

Podstawowymi zadaniami są ośmielenie do działania, wzbudzanie otwartości na świat oraz kontakt z innymi dziećmi.

Zajęcia mają na celu : zaproszenie dzieci do radosnego kontaktu z muzyką, rozwinięcie wyobraźni muzycznej, umożliwienie ekspresji przez śpiew, taniec, grę na instrumentach perkusyjnych i flecie, wspólne improwizacje.W zabawie czy grze na instrumentach rozwija się w dzieciach zdolność współżycia w grupie, uspołecznia je. Elementy zabawy muzyczno – ruchowej, umożliwiają integrację grupy, ekspresję ciałem, rozładowanie nadmiaru energii utrudniający skupienie przy pracach manualnych.

Wychodząc poza ramy podstawy programowej obowiązującej w przedszkolu,

Proponujemy dodatkowe nieodpłatne zajęcia:

Rytmika

Zabawy logopedyczne

Warsztaty plastyczne

Mały ekolog

Baśniowe rozważania

Ciekawe spotkania

Zabawa z j.angielskim

Muzykoterapia

Odpłatność miesięczna (ryczałt) dla dzieci nieuczęszczających do Przedszkola

Rytmika bez rodziców dla dzieci od 2 do 5 lat

90 zł Miesięcznie
  • za 1 raz w tygodniu (1 x 30 min)

Rytmika z rodzicami dla dzieci w wieku od 18 miesięcy do 3 lat

100 zł Miesięcznie
  • za 1 raz w tygodniu (1 x 30 min)